robust electronics Innovations perfected by crysberg

Sign up for our newsletter

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med jeres ordre/køb hos Crysberg A/S, har I afgivet en række personoplysninger, herunder særligt
  • Navn
  • Stilling
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Evt. betalingsoplysninger, adresse m.v.
Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af jeres køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen.
Vi indsamler desuden oplysninger om de kontaktpersoner hos jer, som vi har vores daglige samarbejde med, ligeledes i form af navn, e-mail, stilling og telefonnumre. Formålet med behandlingen af disse oplysninger er, at vi løbende kan levere og informere om de ydelser, som I har bestilt hos os.
Crysberg A/S vil opbevare disse oplysninger, så I lettere kan handle hos os en anden gang.
Såfremt I ikke har handlet hos os i en periode på 3 år, vil disse oplysninger blive slettet.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysningerne vil som udgangspunkt alene blive behandlet af Crysberg A/S. Dog kan disse også blive videregivet til Crysbergs underleverandører. Der kan f.eks. være behov for at give en underleverandør oplysninger om en slutkundes navn og adresse, hvis der skal udføres leverance. Derudover kan personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet af lovgivningen.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Crysberg benytter ikke i dag underleverandører i lande uden for EU/EØS. Hvis det senere skulle ske, vil vi følge EU-kommissionens standardaftaler for overførsel af personoplysninger til ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Grundlaget for overførslen kan dog også været et andet, f.eks. EU-U.S. Privacy Shield, hvis der skal overføres oplysninger til underleverandører i USA.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du på vores hjemmeside har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, har du også sat kryds i boksen ”Ja – jeg giver hermed mit samtykke til, at Crysberg A/S må sende mig e-mails med tilbud og anden markedsføring.”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på mail@crysberg.dk, og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Crysberg A/S
CVR-nr. 71 32 42 14
Oldenvej 6
3490 Kvistgård
Tlf.: 49138303
E-mail: mail@crysberg.dk

Du kan desuden kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse direkte
Mogens Hansen
Tlf.: 49126142
E-mail: gdpr@crysberg.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du/I altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse tilbage, kan det til enhver tid ske ved at rette henvendelse på ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Crysbergs behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

© CRYSBERG A/S  •  Oldenvej 6  •  DK-3490 Kvistgaard  •  Tlf. +45  4913 8303  •  email • CVR: 71324214